Over Dierfysiotherapie 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dierfysiotherapie in het kort


De dierenfysiotherapeut is in beginsel een humane fysiotherapeut. De opleiding tot dierenfysiotherapeut is dan ook een vervolgstudie op de studie humane fysiotherapie, dus in totaal 6 jaar. Met andere woorden, dierfysiotherapie is een specialisatie en gericht op het bewegingsapparaat van dieren. Fysiotherapie bij dieren komt overeen met fysiotherapie bij mensen. 


De titel dierenfysiotherapeut is wettelijk beschermd: alleen die fysiotherapeuten die zich tevens in dierfysiotherapie gespecialiseerd hebben mogen deze titel voeren. Je dient je in te schrijven in het diergeneeskundig register en je bent aangesloten bij de Nederlandse Verenging van Fysiotherapie bij Dieren. Jade Klok Dierenfysio is dan ook te vinden in het diergeneeskundig register en op de website van de NVFD (www.nvfd.nl).  


De diensten die de fysiotherapeut verleent zijn gericht op genezing, voorkomen van problemen en verlichting/verzachten van de klachten en/of pijn. Het is toe te passen op alle soorten dieren. De dierenfysiotherapeut werkt nauw samen met de dierenarts en uitsluitend op basis van een verwijzing. De behandeling


Een behandeling bestaat bijna altijd uit een vaste volgorde. Een belangrijk onderdeel van een behandeling dierfysiotherapie is daarom de communicatie met de eigenaar. Door het stellen van de juiste vragen en een onderzoek kan de diagnose worden vastgesteld. Het onderzoek bestaat uit een inspectie in stand en een inspectie in beweging. Ook vindt hier een volledig functioneel onderzoek plaats. Op basis hiervan stelt de dierenfysiotherapeut een behandelplan op, die wordt doorgesproken met de eigenaar.